Satsning på nya produktionslokaler för polering

För att säkerställa en ökad och effektiv kapacitet för poleringen har Nova sedan 1 februari etablerat sig på Soft Center i Ronneby. För Nova är detta ett steg i riktning mot att nå ut med polertekniken till en större marknad. På Soft Center kommer nästa generations polerutrustning att utvecklas och göra att Nova kan erbjuda ytbearbetning med en modern industri 4.0-anpassad teknik.

Lokaliseringen i Ronneby är naturlig för att behålla och utveckla kontakterna till de partners som Nova arbetar ihop med. Dessutom finns här den kompetens inom både industri 4.0 samt cirkulär ekonomi som behövs för att utveckla företaget.

 

Posted in News, Okategoriserad and tagged , .