Beviljat projekt från Vinnova i utlysningen “Innovativa startups fas 1 våren 2017”

Nova Innovation Solutions AB har beviljats anslag för projektet "Digitala tvillingar - Smart och skalbar affärsmodell för automatiserad ytbearbetning". Till Vinnovas utlysning inkom drygt 650 ansökningar och 117 beviljades, varav Novas ansökan är det enda beviljade i Blekinge.

För Nova innebär detta att vi kan accelerera utvecklingen för att snabbare vara redo för att kunna expandera verksamheten till kunder där krav finns på att polerprocessen finns integrerad i kundens produktion. I industri 4.0 är digitala tvillingar ett omfattande begrepp som inkluderar att nyttja digitaliseringens möjligheter under hela produkten/tjänstens livscykel. Målet är att identifiera värdeskapande tjänster och utveckla därtill hörande skalbar affärsmodell för helautomatiserad, informationsdriven polering genom att dra fördel av möjligheterna med konceptet digitala tvillingar.

Projektet pågick fram till halvårsskiftet 2017 och syftar till att tillsammans med kunder och partners validera värdeskapande tjänster och utveckla passande skalbar affärsmodell för helautomatiserad polering baserat på konceptet digitala tvillingar. I projektet samverkar vi med både specialistpartners samt kunder.

Resultatet av projektet består i en vidareutvecklad affärsmodellsanalys samt en demonstrator för teknikvalidering. 

Vinnova

Digital Twin concept explained for Stena Line Propeller Prize contest 2017

Demo of digital twin using Microsoft HoloLens at Värnamo Expo 2017

Posted in News and tagged , , , , , .