Värnamo Expo 2017

Den 10-11 maj hade vi förmånen att få lov att träffa många kompetenta och duktiga människor på Värnamo Expo. Vi var medutställare tillsammans med Absolent AB hos TL Maskinpartner. Vi visade upp vårt poleringssystem med hjälp av Microsoft HoloLens, mixed reality, vilket lockade en hel del besökare till montern. Det blev flera intressanta diskussioner kring polering och vi hoppas det blir möjligt att på något sätt deltaga vid detta evenemang även i framtiden.

Beviljat projekt från Vinnova i utlysningen “Innovativa startups fas 1 våren 2017”

Nova Innovation Solutions AB har beviljats anslag för projektet "Digitala tvillingar - Smart och skalbar affärsmodell för automatiserad ytbearbetning". Till Vinnovas utlysning inkom drygt 650 ansökningar och 117 beviljades, varav Novas ansökan är det enda beviljade i Blekinge.

För Nova innebär detta att vi kan accelerera utvecklingen för att snabbare vara redo för att kunna expandera verksamheten till kunder där krav finns på att polerprocessen finns integrerad i kundens produktion. I industri 4.0 är digitala tvillingar ett omfattande begrepp som inkluderar att nyttja digitaliseringens möjligheter under hela produkten/tjänstens livscykel. Målet är att identifiera värdeskapande tjänster och utveckla därtill hörande skalbar affärsmodell för helautomatiserad, informationsdriven polering genom att dra fördel av möjligheterna med konceptet digitala tvillingar.

Projektet pågick fram till halvårsskiftet 2017 och syftar till att tillsammans med kunder och partners validera värdeskapande tjänster och utveckla passande skalbar affärsmodell för helautomatiserad polering baserat på konceptet digitala tvillingar. I projektet samverkar vi med både specialistpartners samt kunder.

Resultatet av projektet består i en vidareutvecklad affärsmodellsanalys samt en demonstrator för teknikvalidering. 

Vinnova

Digital Twin concept explained for Stena Line Propeller Prize contest 2017

Demo of digital twin using Microsoft HoloLens at Värnamo Expo 2017

Satsning på nya produktionslokaler för polering

För att säkerställa en ökad och effektiv kapacitet för poleringen har Nova sedan 1 februari etablerat sig på Soft Center i Ronneby. För Nova är detta ett steg i riktning mot att nå ut med polertekniken till en större marknad. På Soft Center kommer nästa generations polerutrustning att utvecklas och göra att Nova kan erbjuda ytbearbetning med en modern industri 4.0-anpassad teknik.

Lokaliseringen i Ronneby är naturlig för att behålla och utveckla kontakterna till de partners som Nova arbetar ihop med. Dessutom finns här den kompetens inom både industri 4.0 samt cirkulär ekonomi som behövs för att utveckla företaget.

 

Industri 4.0 samverkansprojekt

Nova samverkar med HSR i Rapperswil i Schweiz för att utveckla nya arbetssätt där små och medelstora företag kan dra nytta av Industri 4.0. Tillsammans med en forskargrupp skall vi genomföra en förstudie för nya PLM-system speciellt för små och medelstora företag. För Nova Innovation Solutions AB innebär detta att vi kan stärka vår kompetens inom Industri 4.0 ytterligare genom att samverka med de främsta forskarna i Europa för PLM-system. Industri 4.0 är ett av våra strategiska utvecklingsområden som möjliggör en expansion av verksamheten på ett hållbart sätt.

HSR_Logo_4f