Konst och kraft på fasader

Inom VINNOVAs utlysning Materialbaserad konkurrenskraft 2016 har projektet "Konst och kraft på fasader" blivit beviljat finansiering för att utreda möjligheterna till att använda avancerad optik för att fokusera solstrålning mot solceller. Nova Innovation Solutions AB skall bidraga med kompetens för kartläggning av de tekniska förutsättningar, speciellt polering, för nya förslag på fokuserande optik som kan användas för att förbättra el- och (förhoppningsvis) värmeuttag från solceller integrerade på husfasader. Projektet leds av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och övriga deltagande partners är Kosta Glasproduktion, Absolicon Solar Collector AB, Kungliga Tekniska Högskolan KTH. Projektet möjliggör för Nova Innovation Solutions att stärka sin kompetens ytterligare för polering av komplexa geometrier med Novas robotiserade poleringsmetod.

För mer information kontakta Anders Jönsson
anders at nova-innovation.se