Värnamo Expo 2017

Den 10-11 maj hade vi förmånen att få lov att träffa många kompetenta och duktiga människor på Värnamo Expo. Vi var medutställare tillsammans med Absolent AB hos TL Maskinpartner. Vi visade upp vårt poleringssystem med hjälp av Microsoft HoloLens, mixed reality, vilket lockade en hel del besökare till montern. Det blev flera intressanta diskussioner kring polering och vi hoppas det blir möjligt att på något sätt deltaga vid detta evenemang även i framtiden.

Konst och kraft på fasader

Inom VINNOVAs utlysning Materialbaserad konkurrenskraft 2016 har projektet "Konst och kraft på fasader" blivit beviljat finansiering för att utreda möjligheterna till att använda avancerad optik för att fokusera solstrålning mot solceller. Nova Innovation Solutions AB skall bidraga med kompetens för kartläggning av de tekniska förutsättningar, speciellt polering, för nya förslag på fokuserande optik som kan användas för att förbättra el- och (förhoppningsvis) värmeuttag från solceller integrerade på husfasader. Projektet leds av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och övriga deltagande partners är Kosta Glasproduktion, Absolicon Solar Collector AB, Kungliga Tekniska Högskolan KTH. Projektet möjliggör för Nova Innovation Solutions att stärka sin kompetens ytterligare för polering av komplexa geometrier med Novas robotiserade poleringsmetod.

För mer information kontakta Anders Jönsson
anders at nova-innovation.se

Samarbete med Tarkett uppmärksammat

Det fleråriga samarbetet mellan Nova Innovation Solutions och Tarkett i Ronneby har uppmärksammats i lokalpressen. I artikeln går det att läsa om hur Novas tillsammans med produktionstekniker från Tarkett har tagit fram specifikationerna för funktionsdugliga ytor i processverktyg, Hålskivan som löste Tarketts problem

Sedan Nova började polera verktygen har inga produktionsstopp förekommit relaterade till verktygets ytor. För Nova Innovation Solutions är detta projekt en god bekräftelse på att robotiserad polering med vätskestråle nu har tagit sig till en kommersiell och användbar mognadsgrad. Nu vidareutvecklar vi tekniken vidare och i våra nya lokaler fokuserar vi på att förbättra processen ytterligare med förbättrade övervakning och effektivisering.