Värnamo Expo 2017

Den 10-11 maj hade vi förmånen att få lov att träffa många kompetenta och duktiga människor på Värnamo Expo. Vi var medutställare tillsammans med Absolent AB hos TL Maskinpartner. Vi visade upp vårt poleringssystem med hjälp av Microsoft HoloLens, mixed reality, vilket lockade en hel del besökare till montern. Det blev flera intressanta diskussioner kring polering och vi hoppas det blir möjligt att på något sätt deltaga vid detta evenemang även i framtiden.

Samarbete med Tarkett uppmärksammat

Det fleråriga samarbetet mellan Nova Innovation Solutions och Tarkett i Ronneby har uppmärksammats i lokalpressen. I artikeln går det att läsa om hur Novas tillsammans med produktionstekniker från Tarkett har tagit fram specifikationerna för funktionsdugliga ytor i processverktyg, Hålskivan som löste Tarketts problem

Sedan Nova började polera verktygen har inga produktionsstopp förekommit relaterade till verktygets ytor. För Nova Innovation Solutions är detta projekt en god bekräftelse på att robotiserad polering med vätskestråle nu har tagit sig till en kommersiell och användbar mognadsgrad. Nu vidareutvecklar vi tekniken vidare och i våra nya lokaler fokuserar vi på att förbättra processen ytterligare med förbättrade övervakning och effektivisering.

Satsning på nya produktionslokaler för polering

För att säkerställa en ökad och effektiv kapacitet för poleringen har Nova sedan 1 februari etablerat sig på Soft Center i Ronneby. För Nova är detta ett steg i riktning mot att nå ut med polertekniken till en större marknad. På Soft Center kommer nästa generations polerutrustning att utvecklas och göra att Nova kan erbjuda ytbearbetning med en modern industri 4.0-anpassad teknik.

Lokaliseringen i Ronneby är naturlig för att behålla och utveckla kontakterna till de partners som Nova arbetar ihop med. Dessutom finns här den kompetens inom både industri 4.0 samt cirkulär ekonomi som behövs för att utveckla företaget.