Om oss

nova innovation solutions

En unik teknik som redan visat sig användbar i flera applikationer

SP-Glafo AB

Verksamhetbeskrivning

Nova Innovation Solutions AB är ett företag fokuserat på att utveckla och stödja nya processer och metoder inom verkstadsindustrin som syftar till hållbara produktionsmetoder och arbetssätt. Vi samverkar med och arbetar nära ledande forskargrupper och industriella aktörer inom området. Vi tillhandahåller tjänster och service inom vätskebearbetande processer, framförallt för polering och ytbearbetning.

Historik

Nova Innovation Solutions, startade sin verksamhet 2007 i Schweiz som ett spin-off företag ifrån tekniska högskolan, ETH Zürich. Ett par forskarkollegor ville ha en plattform där de kunde testa och sälja sina idéer samt deltaga i forskningsprojekt ur en mer industriell synvinkel.

Tillsammans med Louise Andersson grundande Felix Nyffenegger och Jens Bathelt företaget Nova Innovation Solutions GmbH i Zürich.

Med bas i bland annat resultat från EU projektet KoBas (Knowledge Based Customized Services for Traditional Manufacturing Sectors) har Nova utvecklat och sålt programvara för 3D simulering av presslinjer, Visio plug-in för automatgenerering av PLC kod till mekatroniska system samt utvecklat Rich web applikationer.

Senare blev Nova en partner i EU projektet VFF – Virtual Factory Framework. Projektet som pågick mellan 2009-2013 var ett av EU:s största FP7 NMP projekt.  Nova deltog i rollen som SME med ansvar för utveckling av programvara för funktionsmodeller för fabriksplanering. I detta projekt samverkade Nova direkt med bl.a. Autoeuropa Portugal (VW), FICEP Italien, och HOMAG AG i tre stycken industriscenario. Inför projektet medförfattade Dr. Anders Jönsson artikeln ”Virtual Factory Framework: Key Enabler For Future Manufacturing” som definierade ett ramverk för framtida fabrikssimuleringar.

2013 hittade de tre ägarna nya utmaningar. Professor Felix Nyffenegger arbetar nu på Tekniska Högskolan i Rapperswil med forskning främst inom PDM system. Dr. Jens Bathelt arbetar som utvecklingschef  hos Trumpf AG i Grüsch. Louise Andersson startade 2013 Nova Innovation Solutions AB i Ronneby tillsammans med Dr. Anders Jönsson.

Vid vattenskärningslabbet i Ronneby har tekniken för polering och ytbearbetning utvecklats i flera forskningsprojekt sedan 2009. Den mångåriga kunskap som byggts upp kring tekniken är unik och är basen till affärsområdet polerteknik hos Nova Innovation Solutions AB i Ronneby.

Referensprojekt för tekniken

  • Ett 3-årigt forskningsprojekt ”Polering av glas med vattenskärteknik – Gränsöverskridande samarbete för hållbar utveckling”  finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden och genomfört tillsammans med industripartners och SP-Glasforskningsinstitutet.
  • Ett 1-årigt forskningsprojekt under 2011 ”Ny metod för bearbetning av funktionsytor” finansierat av VINNOVA inom programmet ”Tillverkning i ständig förändring”.
  • Polertekniken har utvecklats i projekt där Anders Jönsson har ansvarat för utvecklingen. Genom hans engagemang i styrelsen för Nova finns en naturlig koppling till fortsatt forskning och utveckling av tekniken.
  • Med stöd av bl.a. IKS, BTH Innovation och Blekinge Business Incubator har polertekniken kunnat utvecklas till ett erbjudande till marknaden