Industriell polering

Industriell polering

Egenutvecklad poleringsprocess för robotiserad polering i industriella applikationer

Polering av detaljer

Om repeterbarhet och kvalité är viktiga aspekter för de detaljer som behöver förbättrade ytor, är vår process ett givet alternativ att undersöka. Vår process är anpassade till robotiserad polering och kommer åt ytor som andra metoder misslyckas med. Typiska applikationer är extruderingsverktyg, detaljer med kanaler eller detaljer med komplexa geometrier. Tack vare att Nova har ett egenutvecklat system kan vi styra processparametrarna för specifika detaljer och kvalitéer. Vi utför poleringen i våra egna lokaler och kan hantera detaljer med en storlek på upp till 1000x1000x500 mm.

Sedan flera år polerar vi extruderingsverktyg till Tarkett som efter att de infört vår process som krav inte har haft ett enda produktionsstopp relaterat till verktygens ytor.

Vår process har en stor bredd av användningsområde, bland annat:

  • Polering av verktygsstål
  • Avgradning
  • Borttagning av skikt utan att skada underliggande ytor
  • Polering av kristallglas
  • Rengöring av t.ex. metallkorn från additivt tillverkade detaljer
  • Polering av kanaler och håligheter

Så här funkar det

Vatten, slipmedel, energi, robot och ett munstycke. Poleringen sker genom att härma naturens egna process för polering, erosion, och applicera den allra senaste tekniken för att styra processen. Moderna robotar från ABB kombineras med intelligent styrning av pumpar och ett slutet kretslopp för processvätskorna. Detta ger en process som är:

  • Hållbar och resurseffektiv
  • Repeterbar och med garanterad kvalité
  • Tillgänglig och skalbar

mer info om vår process hittar du här

Robotiserad polering

System för polering

Är ni i behov av att ha processen tillgänglig i era egna produktionslokaler kan Nova erbjuda lösningar där system lokaliseras hos er. Våra system kan övervakas på distans vilket gör att produktiviteten kan hållas uppe genom minimering av oplanerade driftstopp. Systemen är uppbyggda av delkomponenter av högsta kvalité och från de mest kända leverantörerna och byggs och utvecklas i Sverige.