Konsulttjänster

Konsulttjänster

Strategier och lösningar för effektiv företagsutveckling

Från strategi till kundnytta

För många mindre och medelstora företag kan det vara svårt att veta hur man skall hantera den snabba utveckling som nu sker inom digitalisering. Nova har erfarenhet, metoder och verktyg för att dels utveckla konkreta strategier för företagets utveckling, men också för att effektivt kunna planera och genomföra projekt som leder till direkt affärsnytta.

CFO hos kund:

"Anders är en fantastisk person att arbeta med. Anders bidrager med expertkunskaper och uppträder med ett stort mått av integritet och är väldigt lätt att samarbeta med. ... Särskilt utmärkande är att Anders alltid slutför uppdraget med ett mycket väl uppnått resultat. Anders har förmågan att leverera uppdraget dokumenterat på ett kvalitativt och högst professionellt sätt vilket medför att kunskaper och slutsatser varit lätta att ta till sig"

Komplexa projekt

Ibland dyker det upp frågeställningar och projekt där resurser och kompetens inte finns tillgängliga inom organisationen. Genom att ha en blandning av kompetens inom strategisk affärsutveckling med en djup teknisk kompetens inom industri 4.0 och bearbetningsteknik kan Nova erbjuda ett mycket bra stöd vid komplexa frågeställningar inom modern industri.

Exempel på tidigare uppdrag vi genomfört:

* Framtagning av industri 4.0 strategi
* Utbildning och workshops inom industri 4.0
* Undersökning av patenterbarhet av teknikinnovationer
* Utbildning och drift av vattenskärningssystem

Kompetens och erfarenhet

Tekn. Dr. Anders Jönsson har en doktorsexamen inom utveckling av mekatroniska system. Efter examen har han rört sig gränsöverskridande mellan universitet, företag och offentliga organisationer. Sin Post-Doc gjorde han vid tekniska högskolan i Zürich ETHZ där han arbetade med programvarustöd för bearbetningsmaskiner i samverkan med industrin. Senare utvecklade han tillsammans med flera andra europeiska partners inom ramen för flera EU-projekt ett ramverk och tillhörande metoder som ligger till grund för det som senare kallas för industri 4.0. Under sin tid som ledare för Swedish Waterjet Lab fördjupade han sina kunskaper inom bearbetning med vätskestrålar och grundade parallellt Nova som ett resultat av ett FO-projekt för polering.

Anders har förutom sin akademiska examen erfarenhet av industriella projekt och erfarenheten av att grunda och utveckla Nova. Han har fortsatt att höja sin kompetens och utbildat sig vidare inom bl.a. Styrelsearbete, Robotprogrammering, CSS-Programmering och på senare tid genomgått utbildningar hos Handelshögskolan i Stockholm inom "Project Management" & "Accelerating Digital Innovation"