Vätskestrålebearbetning

Vätskestrålebearbetning

Innovativa lösningar för hållbar bearbetning med vätskestrålar

Nya stärkelsebaserade limsystem för att möjliggöra återvinning av träfiberskivor

Detta projekt syftar till att utveckla och validera stärkelsebaserade lim för återvinningsbara fiberskivor, både i laboratoriet på Linnéuniversitetet och i en relevant miljö i en industri. Projektet syftar till att skapa förutsättningar för att integrera träskivor i ett cirkulärt samhälle. I projektet deltager även Linnéuniversitetet, IKEA of Sweden AB, Lantmännen, och SLU. Novas roll är att vidareutveckla en återvinningsmetod för träskivor baserad på vatten strålar.
Framtagning av nytt stärkelsebaserat lim

Projekthemsida hos Linneuniversitetet

Projektinformation hos Vinnova

Projektsammanfattning hos BIO Innovation

 

EUREKA Eurostars projekt Nano-IoT

Ett framtidsinriktat projekt där Nova Innovation Solutions AB får möjlighet att exploatera ett framtidsinriktat applikationsområde för vår poleringsteknik. Projektet blev rankat som nr 51 av fler än 500 sökande projekt i utlysningen hösten 2020. I projektet skall ny teknik för identitetsmärkning av produkter tas fram med bl.a. nano och block-chain teknik. I projektet deltager förutom Nova, även nano4U AG [CH], ConScience AB [SE], Berner Fachhochschule [CH] och Chalmers University of technology [SE]. Projektet genomförs med stöd från Vinnova.